ICT-integratie in het basisonderwijs


... Woorden wekken...

 

Integreren van ICT in het onderwijs is geen optelling waarbij "eindtermen, pc's, leerkrachten en leerlingen" de termen zijn en "integratie" de som is.
Was het maar zo simpel. De praktijk verloopt echter anders.

Onlangs voerde ik toevallig een gesprek met een vertegenwoordiger van een nieuwe taalmethode die bijna drie jaar oud (of moet ik zeggen jong) was. Al vlug sprong het gesprek op het spoor van ICT. Hierbij stelde ik de vraag op welke wijze deze nieuwe methode de leerkracht helpt bij het integreren van de eindtermen ICT. Zojuist hoorde ik de vertegenwoordiger tegen de leerkrachten zeggen dat elk thema zo'n 3 weken in beslag neemt. Deed je er iets te lang over, kon je nog altijd het laatste thema inkorten; m.a.w. het programma zat ruimschoots gevuld. Vermits er in de methode met geen woord gerept werd over ICT, was er duidelijk geen ruimte (lees tijd) voor voorzien.

In de gebruikte wiskundemethode sust men het ICT-gevoel met een bijgeleverde cd-rom met leuke toepassingen allerhande. Jammer genoeg kan je (voor zover ik tot op heden heb kunnen lezen) in geen enkele methode lezen hoe je dit didactisch kan inzetten (lees: organiseren) indien je in je klas over één of -hopelijk - enkele computers beschikt. Uitgeverijen denken blijkbaar dat elke school over een computerklas beschikt!?

Doorheen het hele verhaal heen wil ik alleen maar zeggen dat de leerkracht - indien hij/zij niet zelf over de nodige didactische durf/competenties beschikt - aan zijn/haar lot wordt over gelaten.

 ... Voorbeelden trekken

Door het verzamelen van praktijkvoorbeelden, kant en klare koek, voorzien van de nodige didactische ondersteuning, willen we jullie helpen om boeiend en actief onderwijs te organiseren met behulp van ICT.
Dat niet iedereen op eenzelfde snelheid hierin wil en kan mee-evolueren begrijpen we maar al te goed. Ieder verwerkt het aanbod op eigen tempo ;)

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |