ICT-integratie in het basisonderwijs


Artikelindex6         CSCL

pencil3b CSCL of terwijl Computer Supported Collaborative Learning kan worden omschreven als samenwerkend leren waarbij er gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie. Veelal zal hier gebruik gemaakt worden van computers en internet. De laatste jaren is er een ontwikkeling aan de gang in het onderwijs dat er steeds meer gebruik gaat worden van het gezamenlijk leren boven het individueel leren. Hierbij is de opvatting, dat leerlingen via sociale interactie gezamenlijk kennis kunnen construeren, van groot belang. Deze opvatting komt voort uit het constructivisme. De mogelijkheden die de technologie van de computer en het internet biedt kan hier goed in faciliteren. Echter zal er altijd een bepaald evenwicht zijn tussen het gebruik van de computer als communicatiemedium en de fysieke bijeenkomsten.

6.1       ELO

i682 Een elektronische leeromgeving is geen vervanging van een leerkracht. Het is een hulpmiddel welke een leerkracht kan inzetten om mee te werken, om de individuele leerlingen beter te kunnen ondersteunen. De leerkracht kan met behulp van een elektronische leeromgeving lesmateriaal beschikbaar stellen welke door de leerling, op ieder moment dat hij wenst, gebruikt kan worden. Ook biedt een elektronische leeromgeving de mogelijkheid om gezamenlijk, leerlingen, leerkrachten maar ook externe experts, aan projecten te werken. Op deze manier kan er op een eenvoudige manier ervaring uitgewisseld worden maar kunnen ook adviezen gegeven worden.

BRON: http://biodesk.nl/project_biodesk/wat_is_digitale_didactiek.php| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |