ICT-integratie in het basisonderwijs


Artikelindex


Geraadpleegde bronnen:

  • Leren en onderwijzen, inleiding tot de algmene didactiek (Roger Standaert e.a.), Acco 2006
  • CLIM – De kracht van de leerkracht – leren werken met CLIM (Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent, uitgave De Boeck 2005)
  • ‘Iedereen kan iets, niemand kan alles. Interactief en coöperatief leren in de les Nederlands’ (syllabus Wouter Van den Berghe, steunpunt GOK, voor CNO oktober 07)
  • ‘Creatieve tips voor een geslaagde NT2-les’ (syllabus Diane Bzdenga voor CNO)

Meer lezen?

  • Begeleid zelfstandig leren in het talenonderwijs (Lies Sercu e.a., Wolters Plantyn 2007)
  • Het didactische werkvormenboek, Variatie en differentiatie in de praktijk (Hoogeveen P., Winkels J., uitg Van Gorcum 2005)
  • "Het gaat steeds beter, activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk" (Bijkerk, Van der Heide)

 

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |