ICT-integratie in het basisonderwijs


Artikelindex


2. Gespreksvormen (Rol leerkracht: moderator)

2.1 Onderwijsleergesprek of onderwijsgesprek

Wat/hoe? Een sterk geleid gesprek waarin leerlingen via vragen uitgenodigd worden tot zelf meedenken in een door de leerkracht gewenste richting.
Tip? Stel eenduidige vragen, probeer alle leerlingen te betrekken, door te vragen…
Vaardigheid leerkracht? Goede beheersing van de techniek van het vragen stellen

2.2 Klasgesprek

Wat/hoe? Gesprek gevoerd vooral door de leerlingen, leerlingen communiceren rechtstreeks met mekaar; leerkracht blijft op achtergrond. Is vooral procesgericht.
Tip: onderwerp afbakenen, help besluiten formuleren, sluit af met evaluatiegesprek (nuttig bij aanvang van nieuw onderwerp)
Positief: leerlingen leren luisteren naar mekaar, leren spreekdrempelvrees overwinnen, vormen persoonlijke visie, en leren nuanceren
Voorbeeld: gesprek over bijgewoonde tentoonstelling, dialect vs AN…

2.3 Leergesprek (of evaluatiegesprek of besprekingsmethode)

Wat/hoe? Gesprek (individueel of in groep) over de leerervaring van de leerling; leerkracht is moderator en blijft op achtergrond.
Positief: leerling leert zelf oplossingen zoeken (via schema, plan, schets…)

2.4 Groepsdiscussie (of probleemoplossend gesprek)

Wat/hoe? In groep samendenken, bundelen van kennis-ideeën-meningen met het doel daar iets van te leren. Er wordt een discussieleider aangesteld (leerkracht of leerling in kleinere groep) die niet-inhoudelijk tussenkomt en die de discussie leidt in verschillende fasen (probleemstelling, afbakening onderwerp, ontleding probleem, zoeken naar oplossingen, bespreking voorstellen, formuleren conclusie).
Positief: creatief probleemoplossend en beoordelend denken wordt gestimuleerd
Valkuil: leerlingen moeten voldoende achtergrondkennis hebben

Varianten:

a)     met één lege stoel
b)    carrouseldiscussie
c)     driehoeken- of driebordendiscussie
d)    discussiewandeling
e)     forumdiscussie /panel
f)     debat

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |