ICT-integratie in het basisonderwijs


Artikelindex


1. Aanbiedende werkvormen (het klassieke klashouden)

Rol leerkracht: leerkracht centraal; eenzijdige kennisoverdracht; leerkracht beslist over leertempo
Rol leerling: passief

1.1 Doceervorm

Opletten voor: daling efficiëntie leerrendement start na 5 minuten
Aangewezen bij: structureren van info, oriënteren, verbanden leggen met andere leerstofonderdelen, toelichting bij moeilijke leerstof

1.2 Demonstratie

Lesstof aanbrengen via visualisering: via proeven, via multimedia (beeld, audio, beamen…)

1.3 Vertellen

Voorbrengen van gedichten, ooggetuigenverslagen…

| Copyright ┬ę 2018 Lucien Hermans | All Rights Reserved |