terug
tweede leerjaar
Registratiebladen bij oefeningen wiskunde: druk dan op de downloadknop volgblad (nog in opbouw)
TAAL [deelA] - [deel B] - WISKUNDE - WO - GODSDIENST - creativiteit

zoekmachines voor kinderen, beeldenbank (filmpjes):

zoekmachines     beeldbank.nl

bingel.be          

wiskunde

ambrasoft

 

Taal
TOP

lezen
lezen met Taalsignaal

schrijven
schrijven

denken
denken

lezen

... met behulp van ICT...ICT-in-je-les!

Thema Ieder is anders [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Naar school (1) (makkelijk)
 3. Naar school (2) (moeilijker)
 4. Meester Jos
 5. Pap op school(1) (makkelijk)
 6. Pap op school (2) (moeilijker)
 7. Pap in de klas

Thema Op school en thuis [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Ik wil er niet in(1) (makkelijk)
 3. Ik wil er niet in(2) (moeilijker)
 4. Tobbe tobt
 5. Lawaai in 2B(1) (makkelijk)
 6. Lawaai in 2B(2) (moeilijker)
 7. Wat heeft hij?

Thema Fruit... gezondheid [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. De naam-appel(1) (makkelijk)
 3. De naam-appel(2) (moeilijker)
 4. "Sandra"
 5. Bastiaan (makkelijk)
 6. Bastiaan heeft een tand los (moeilijker)
 7. Bastiaan bij mama

Thema Zorg ook voor dieren! [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Een vrije vogel(1) (makkelijk)
 3. Een vrije vogel(2) (moeilijker)
 4. In de Veldstraat
 5. De school van Basje(1) (makkelijk)
 6. De leerschool van Basje(2) (moeilijker)
 7. Jongetjes trainen

Thema Wie zoekt, vindt [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. De komst van Tilt
 3. Het lukt

Thema Wat een weer! [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Het weerbericht(1) (makkelijk)
 3. Het weerbericht(2) (moeilijker)
 4. Naar een warm land
 5. Grijs
 6. De ballon

Thema Speel een spel [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Mieke is bang(1) (makkelijk)
 3. Die bange Mieke(2) (moeilijker)
 4. Klaas Goen
 5. Alleen is maar alleen
 6. Poppenkast

Thema Feest, van oud naar nieuw [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. In Bolderburen(1) (makkelijk)
 3. In Bolderburen(2) (moeilijker)
 4. Mooi en feestelijk

Thema Ieder heeft een thuis [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Robin en de vis(1) (makkelijk)
 3. Robin en de vis(2) (moeilijker)
 4. Het kraakt
 5. Een sneeuwbal
 6. De sneeuwbaby

Thema Als je bang bent...  [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Dapper zijn(1) (makkelijk)
 3. Dapper zijn(2) (moeilijker)
 4. Dapper zijn, hoe doe je dat?
 5. Jankgezicht
 6. Verdriet

Thema van tijd tot tijd [ TOP ]

 1. Inleiding - [ puzzel ]
 2. De zaklamp (1) (makkelijk)
 3. De zaklamp (1+) (moeilijker)
 4. Wat zit er in de speelgoedkist?

Thema kleden en verkleden [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Twee wollen sokken (1) (makkelijk)
 3. Twee wollen sokken (1+) (moeilijker)
 4. Lang zal hij leven
 5. Clown... of niet?
 6. Waar is hij?

Thema Is dat echt? [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. De toverbroek (1) (makkelijk)
 3. De toverbroek (1+) (moeilijker)
 4. Nagelnieuw
 5. Repelsteeltje
 6. Feest

Thema Joepie.... weekend! [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Rutger heeft vakantie (1) (makkelijk)
 3. Rutger heeft vakantie (1+) (moeilijker)
 4. Moeder telefoneert

Thema Nieuw leven overal  [ TOP ]

 1. Inleiding(puzzel)
 2. Dril (1) (makkelijk)
 3. Dril (1+) (moeilijker)
 4. Een miljoen kikkers
 5. Lammeren
 6. Het is nog veel te vroeg

Thema Veilig op stap. [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Olle en de beer (1) (makkelijk)
 3. Olle en de beer (1+) (moeilijker)
 4. De volgende dag
 5. Bij de meester achterop
 6. Op de stenen

Thema Netjes... niet netjes...  [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Steven is boos (1) (makkelijk)
 3. Steven is boos (1+) (moeilijker)
 4. Steven en het bos
 5. Nellie op de brug
 6. De zieke vogel op het strand

Thema Zie je me? Hoor je me [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Bollie en het lek
 3. Pure hondschuld
 4. Fluitertje

Thema erop uit!  [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. De luchtmatras - verhaal 1 (makkelijk)
 3. De luchtmatras - verhaal 1+ (moeilijker)
 4. Water, water... - verhaal

Thema op het podium  [ TOP ]

 1. Inleiding
 2. Schoothondje - verhaal 1
 3. Pingpong - verhaal
Begrijpend lezen-extra

kies de laatste zin

kies de eerste zin

zinnen in de goede volgorde zetten

ontbrekende woorden invullen

luisteroefeningen met vraagjes

leesoefeningen met vraagjes

Schrijven        TOP

Taalbeschouwing

TOP

Zinnen bouwen uit zinsdeelstukken

 
Wiskunde
TOP

getallen

bewerkingen

meten

meetkunde
   
+
en
-
 
X
en
:
 
Getallenkennis

Oefeningen (schoolserver)

1. Klassikaal honderdveld (voor het digibord)

2. Klassikaal honderdveld (voor het digibord)

3. Klassikaal honderdveld (voor het digibord)

4. Klassikaal honderdveld (instelbaar tot 20)

100-veldoefeningen (eigen oefeningen)

Oefeningen op externe website van

R
e
k
e
n
T
a
a
l

Oefeningen op www.rekenweb.nl

Bewerkingen      TOP

Oefeningen op externe website van

R
e
k
e
n
T
a
a
l

Oefeningen op eigen website

hoofdrekenenhoofdrekenenRekenhaasjes (hoofdrekenen) hoofdrekenenhoofdrekenen

september
plus
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
min
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

door elkaar
oef21 - oef22 - oef23 - oef24 - oef25(puntoefening)

tot 20 zonder brug
oef26 - oef27 - oef28 - oef29 - oef30
oef31 - oef32 - oef33 - oef34 - oef35

oef36 - oef37 - oef38 - oef39 - oef40
oef41 - oef42 - oef43 - oef44 - oef45

volgbladvolgblad september MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:
afdruktip


oktober
optellen met sprong over het tiental
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 -
oef10
aftrekken met sprong over het tiental
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgbladvolgblad oktober MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:


november
tot 20 (herhaling)
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
tot 100 (T + T en T - T)
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20
oef21 - oef22 - oef23 - oef24 - oef25
oef26 - oef27 - oef28 - oef29 - oef30
oef31 - oef32 - oef33 - oef34 - oef35
uitdagers
(puntoefeningen)
oef36 - oef37 - oef38 - oef39 - oef40

volgbladvolgblad november MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:


december
optellen
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
aftrekken
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
optellen en aftrekken
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

optellen
oef21 - oef22 - oef23 - oef24 - oef25
aftrekken
oef26 - oef27 - oef28 - oef29 - oef30
optellen en aftrekken
oef31 - oef32 - oef33 - oef34 - oef35
aftrekken
oef36 - oef37 - oef38 - oef39 - oef40

volgblad volgblad december MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 

januari
optellen
oef1
- oef2 - oef3 - oef4 - oef5
aftrekken
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
optellen en aftrekken door elkaar
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgblad volgblad januari MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 

februari
Met de rekenblokjes uitvoeren!
| tafel 3 | tafel 4 | tafel 5 | tafel 6 | tafel 7 | tafel 8 | tafel 9 | tafel 10 |

optellen en aftrekken
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5

oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgblad volgblad februari MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 

maart
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgblad volgblad maart MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 

april
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgblad volgblad april MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 

mei (nog geen opdrachten klaar...)
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgblad volgblad mei MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 

juni (nog geen opdrachten klaar...)
oef1 - oef2 - oef3 - oef4 - oef5
oef6 - oef7 - oef8 - oef9 - oef10
oef11 - oef12 - oef13 - oef14 - oef15
oef16 - oef17 - oef18 - oef19 - oef20

volgblad volgblad juni MSWord | PDF
TIP: Bij het afdrukken 4 bladzijden op 1 pagina afdrukken:

 


Optellen en aftrekken tot 100 (1)

reeks 1 OPTELLEN | volgblad

reeks 2 AFTREKKEN | volgblad

reeks 3 OPTELLEN | volgblad

reeks 4 AFTREKKEN | volgblad


Optellen en aftrekken tot 100 (2)

reeks 1 OPTELLEN | volgblad

reeks 2 AFTREKKEN | volgblad

reeks 3 AFTREKKEN | volgbladOptellen tot 100 (3)

reeks 1 OPTELLEN | volgblad


Aftrekken tot 100 (4)

reeks 1 AFTREKKEN | volgblad

reeks 2 AFTREKKEN | volgblad


Optellen tot 100 (5)

reeks 1 OPTELLEN | volgblad

reeks 2 OPTELLEN | volgblad

reeks 3 OPTELLEN | volgblad

met brug nu

reeks 1 Optellen tot 100 met brug | volgblad

reeks 2 Aftrekken tot 100 met brug | volgblad

reeks 3 Optellen tot 100 met brug | volgblad

Aftrekken tot 100 met brug | volgblad


      keer

1. Interactief tafelrooster voor het digibordTafels oefenen met blokjes, stapje voor stapje | volgblad

 


keer
Voor wie ze al goed kent | volgbladOok de deeltafels! (uitvoeren met materiaal!) | volgbladVoor wie ze al vlot kan uitvoeren (met materiaal!) | volgblad

Meten & metend rekenen

De tijd

Geld

Inhoud

metenLengte

gewichtgewicht

Meetkunde        TOP
   
Wereldoriëntatie
TOP
 
 
 
Beeldenbank.nl
 • een hele verzameling van videoclips over uiteenlopende onderwerpen uit de wereldoriëntatie

Technologie

ankers

LOGIN lkr

 1. We betalen met de euro
 2. Kies het juiste gereedschap
 3. Ordenen
 4. Waar zijn wij thuis?
 5. Ik teken na
 6. Plattegrond
 7. Voor, achter, dichtbij, veraf
 8. Ons lichaam heeft vele kanten
 9. Mijn levenslijn
 10. Hulpdiensten waarschuwen
 11. Een mond vol tanden
 12. Aantrekkelijk
 13. Warm en koud; hoe meet ik dat?
 14. Wat doe ik 's morgens aan?
 15. Ik ben gemaakt uit...
Allerlei

Andere websites

   
Godsdienst
TOP
 
Thema's
 
   
Beeldopvoeding
TOP
 
Handige websites
Educatieve spelletjes
TOP